Ashabijka koja je ukopana na Kipru | SLIKE

Džamija na Kipru
Podijeli sa ostalima...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Džamija na Kipru

Neki ljudi mogu pomisliti da se islam na daleke zemlje proširio tek nekoliko stotina godina nakon smrti Poslanika, alejhiselam, i njegovih ashaba. To svakako nije istina, pa ćemo vidjeti da većina ljudi ne zna da su ashabi, kao što je cijenjeni Sa’d ibn Ebi Vekkas, bili u Kini i tamo donijeli islam, ali o tome drugi put inšallah.  Na potpuno drugoj strani svijeta desio se poseban događaj kojeg mnogi muslimani danas ne znaju a koji je od historijske važnosti za našu plemenitu historiju.

Ummu Haram bint Milhan, radijallahu anha, je bila tetka Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, i bila je mahrem Poslaniku, alejhiselam. Plemeniti Resul, alejhiselam, je imao običaj da je počesto obilazi a ponekad bi i zaspao u njenom domu. Prilikom jedne takve posjete Poslanik, alejhiselam, je jeo kod nje a zatim je zaspao u njenom krilu. Ubrzo nakon toga se probudio sa plemenitim osmijehom na svome ozarenom licu. Ummu Haram ga je upitala:

 ‘Šta te je nasmijalo, Božiji Poslaniče?” On odgovori: ”Vidjeh u snu ljude iz mog ummeta, kako se bore na Božijem putu, ploveći morskom pučinom, poput kraljeva nad svojim robljem!” Ona reče: ”Božiji Poslaniče, zamoli Allaha, dž.š., da me učini od njih!” Poslanik,alejhiselam, prouči dovu, leže i zaspa. Nakon toga opet se probudi, smijući se. Ona reče: ”Šta te je sad nasmijalo, Božiji Poslaniče?” On reče: ”Vidio sam skupinu iz moga ummeta kako se bore na Božijem putu” – isto kao što reče i prvi put. Ona reče: ”Božiji Poslaniče, zamoli Allaha da me učini od njih!” Reče: ”Ti si meðu prvima od njih!”

(Ovu predaju je zabilježio imam Buhari)

Nekoliko godina nakon smrti Poslanika, alejhiselam, kada su granice muslimanske države dosegle Siriju i više od toga, Muavija, radijallahu anhuma, koji je bio namjesnik Sirije, suočavao se sa mnogo problema oko bizantijskih napada na sirijsko priobalno područje. Zatražio je dozvolu od Omera ibn El-Hattaba, radijallahu anhu, da sa mora napadne Kipar i tako spriječi genocidaške pohode okrutnog bizantijskog carstva. Omer, radijallahu anhu, tadašnji halifa muslimana, nije odmah dozvolio takvo nešto zbog velikih opasnosti koje more nosi sa sobom ali i uzimajući u obzir činjenicu da su muslimani bili poprilično neiskusni u pomorskim bitkama.

Kasnije, kada je Osman, radijallahu anhu, postao halifa muslimana, Muavija, radijallahu anhu, je uspio da ga ubijedi da to učine. S obzirom da su napadi zloglasnog bizantijskog carstva bili sve učestaliji. Muavija, radijallahu anhuma, je tada pripremio mornaricu koja će krenuti u oslobodilački pohod na Kipar, a na njeno čelo je stavio vrhunskog vojskovođu Ubadu ibn Samita, radijallahu anhu. Tim činom Ubade, radijallahu anhu, je postao prvi zapovjednik islamske mornarice u historiji, s obzirom da je to bila prva pomorska bitka muslimana u historiji.

Ummu Haram bint Milhan, radijallahu anha, je bila supruga Ubade ibn Samita, radijallahu anhu. Volontirala je kako bi mu se pridružila na ovom važnom putovanju. Došlo je vrijeme da se Poslanikova, alejhiselam, dova ,koju je proučio nekoliko godina prije toga, za nju konačno ispuni.

Prilikom dolaska na Kipar muslimani su prvo uspjeli da pobijede obalnu stražu koja ih je napala dok su se približavali ostrvu. Nakon što su se muslimani iskrcali iz svojih brodova Ummu Haram je sjela na mazgu i krenula naprijed, ali Allahovom odredbom mazga se iznenada prepala i zadigla svoj prednji dio usljed čega je Ummu Haram pala sa nje i preselila na ahiret zbog velikih ozlijeda koje je tu zadobila. Stanovnici Kipra, kako navode izvori, su odlučili da potpišu mirovni sporazum sa muslimanima.

Ummu Haram bint Milhan džamija

Ummu Haram, radijallahu anha, je ukopana na mjestu gdje je preselila na ahiret. Danas, na tom mjestu na Kipru, postoji džamija koju su izgradile hrabre Osmanlije u njenu čast. Do dana današnjeg, ljudi iz čitavog svijeta, kada posjećuju Kipar posjete i njen kabur. To je jedno od najvažnijih mijesta za muslimane na Kipru. Allah Uzvišeni ju je počastio time što je preselila na Kipru pa je njena smrt ostala kao primjer svim generacijama do Sudnjeg dana.

3

Slika džamije koju su izgradile Osmanlije. Ona nosi naziv Hala Sultan Tekke ili Džamija Ummu Haram

4

Unutrašnjost džamije ashabijke Ummu Haram bint Milhan na Kipru

Kabur ashabijke Ummu Haram bint Milhan

Njen kabur se nalazi pored džamije i zaštićen je sa građevinom.

Vrata kabura Ummu Haram bint Milhan

7Njen plemeniti kabur se nalazi iza ovih vrata, neka je Allah zadovoljan sa njome.

Ubade ibn Samit, radijallahu anhu, suprug Ummu Haram, radijallahu anha, je ashab koji je prisustvovao na obe prisege na Akabi, prisustvovao je svim vojnim pohodima Poslanika, alejhiselam, a nakon ove bitke nastanio se u Jeruzalemu gdje je i umro 34. godine po hidžri.

Ummu Haram,radijallahu anha, je samo jedan od mnogobrojnih primjera žena, ashabijki, čiji životi su kao ukrasni biseri koji obasjavaju život svake iskrene vjernice. Nama muslimanima, hvala Allahu, nije potrebno da nam neka današnja razuzdana selebriti osoba bude primjer, za naše muslimanke i muslimane mi imamo veličanstvene primjere u ashabima i ashabijkama najboljeg čovjeka koji je ikad stvoren-Muhammeda, alejhiselam.

Ne zaboravite podijeliti ovaj hajr na Facebook-u. Zaradite i vi dobro djelo.


Dodatak: Ovaj događaj su zabilježili najveći autoriteti islamske historije kao što je Ibn Haldun u svome Tarihu, Ibn Asakir u djelu Tarihu Dimešk, imam Zehebi u djelu Sijeru ealami-n-nubela i brojni drugi.

Za muzejposlanika.com: Eldar Tutnić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *